Pegawai Ias

Pegawai Ias

Girija Vaidyanathan

Girija Vaidyanathan ialah pegawai kerajaan India yang terkenal dari Nagercoil, Tamil Nadu. Begitu juga, Girija Vaidyanathan ialah pegawai IAS Batch 1981 dan kini berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Tamil Nadu. Kehidupan awal Girija Vaidyanathan melangkah ke dunia pada tahun 1961 di Nagercoil, Tamil
Baca Lebih Lanjut
Pegawai Ias

Amrapi Kata

Amrapli Kata ialah pegawai IAS India dan penjawat awam kader Telangana. Amrapli Kata terkenal sebagai pegawai IAS wanita pertama dilantik sebagai Pemungut Daerah Daerah Bandar Warangal. Kehidupan Awal Amrapli Kata datang ke dunia ini pada
Baca Lebih Lanjut